کربلایی جوادمقدم به یاد شهید صدر زاده

کربلایی جواد مقدم - شب اول شور ابالفضلیا مدیون ابالفضل اند به یاد شهید صدر زاده-دهه آخر صفر ۹۴ -