آموزش درست کردن استاف مرغ

استاف مرغ یک غذای بسیار خوشمزه ایتالیایی است . برای درست کردن استاف مرغ باید یک مرغ کامل را از وسط سینه شکاف دهید و استخوان ها و دنده های آن را جدا کنید . همچنین برای سبزی استفاده شده در استاف مرغ می توانید سبزی های مختلفی استفاده کنید ولی پیشنهاد ما استفاده از جعفری است البته توجه کنید که باید آن را کاملا خرد کنید به طوری که بتوانیم دو قاشق از آن را استفاده کنیم . به جای استفاده از سیر می توانید از خمیر آن استفاده نمایید ، ویدیو را ببینید ...