کلیپ مسخره ی ماست و نعنا!

در یکی از ویدیو های قبلی برای شما کلیپی جالب از یک دختر بچه ی زیبای ایرانی را نمایش دادیم که در حال ماست خوردن بود و دوست داشت که ماست و نعناع را با هم بخورد . همینطور به شما گفتیم که این کلیپ در میان مردم کشور بسیار پخش شده و کلیپ های مسخره ای از روی آن ساخته شده که گفتیم آنها را نیز برای شما قرار می دهیم . در این ویدیو به وعده ی خود عمل کردیم و این کلیپ تقلیدی را برای شما قرار دادیم . شما جوانانی را خواهید دید که با تقلید صدا و طرز حرکات همان کودک سعی می کنند تا شمارا برای لحظاتی شاد کنند .