رابطه سگ و بچه ها,

حیوانات نیز درک می کنند که کودکان بی آزارند و به همین جهت نه تنها به آنها آسیبی نمی رسانند ، بلکه سعی می کند در حد توانشان از آنها مراقبت نمایند . در میان انواع حیوانات ، انسان ها بیش از همه با سگ ها و گربه ها سر و کار دارند . چرا که حیوان خانگی بیشتر ما انسان ها سگ یا گربه است . این حیوانات خانگی سعی می کنند تا با همه ی افراد خانه ای که در آن زندگی می کنند مهربان و به آنها وفادار باشند . اما در این میان کودکان و نوزادان جایگاه ویژه ای دارند . در این ویدیو شما رابطه ی جالب سگ و گربه ها با کودکان را خواهید دید .