زندگی فوق پولداری در تهران!

به نظر شما خونه ها معمول ایران ساده و با دیوار کاه گلی است و ماشین عموم آنها پیکان است! این گزارش با همین تفکر شروع می شود ، اما به سرعت می گوید که "نه!" و بعد از آن می خواهد به جهان نشان دهد که مردم ایران و به خصوص شهر تهران در برخی موارد یک زندگی اشرافی دارند . این گزارش توسط PressTV تهیه شده است و به موضوع اشرافی های تهران اشاره دارد . در این گزارش شما خانه هایی را در تهران می بینید که قیمت تمام شده ی آنها از متری 35 میلیون تومان شروع می شود و ماشین های گران قیمتی که در کشورهای اروپایی هم به اندازه ی ایران دیده نمی شود ، اما ایرانی ها آنها را می خرند آن هم به صورت نقد! و یکجا . قیمت خانه در این مناطق گوی سبقت را از مجلل ترین بخش های اروپا نیز ربوده و حتی برخی از آمریکایی هایی که به ایران سفر کرده اند اذعان داشته اند در کشور خودشان به اندازه ی ایران جوانانی را نمی بینند که ماشین های گران قیمت سوار شوند .