بهترین گل های تاریخ فوتبال

در تاریخ فوتبال جهان گل های فراوانی به ثمر رسیده و هر کدام از این گلها عده ای را خوشحال و عده ای دیگر را ناراحت کرده است . در میان گل های به ثمر رسیده در ادوار مختلف فوتبال ، برخی از آنها در خاطر ها مانده اند و بسیار توجهات را به خود جلب کرده است . در این ویدیو تعدادی از بهترین گل ها به ثمر رسیده در تاریخ فوتبال برای شما جمع آوری شده است . برخی از این گل ها در جام ها جهانی ، برخی دیگر در فوتبال تیم های باشگاهی و تعدادی نیز در بازی های دوستانه ی میان تیم های ملی به ثمر رسیده . اولین گلی که خواهید دید مربوط به پله ، اسطوره ی فوتبال جهان است .