سرکارگذاشتن پلیس با موبایل شکلاتی

در بسیاری از کشورهای جهان صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی جرم محسوب می شود با راننده ی خاطی مطابق قوانین آن کشور برخورد می گردد . دلیل این جریمه برای رانندگان تشویق آنها به عدم استفاده از موبایل در حین رانندگی است ، چراکه استفاده از این وسیله موجب عدم تعادل و تمرکز راننده می شود و ممکن است تبعات بدی در پی داشته باشد . اما در هیچ کشور صحبت کردن با تلفن همراه شکلاتی جرم محسوب نمی شود! در این ویدیو که در کشور پرتغال ضبط شده است شما شاهد سرکار گذاشتن پلیس با استفاده از تلفن همراه شکلاتی خواهید بود .