سنجابی که می خواهد فندق بین موهای سگ قایم کند!

سنجاب هاحیوانات نازنینی هستند که در میان ما انسان ها بسیار محبوب می باشند . عادت همیشگی این حیوانات زیبا ذخیره ی غذا برای فصل زمستان است تا در این فصل گرسنه نمانند . اما هنگامی که آنها را از محیط طبیعی خود خارج کنیم و به محیط دیگری بیاوریم ، ممکن است در پیدا کردن جا و مکانی برای ذخیره ی جیره ی زمستانی خود دچار مشکل شوند . در این ویدیو یکی از همین اتفاقات رخ داده است . شما سنجابی را خواهید دید که قصد دارد یک فندق را به عنوان جیره ی زمستانی خود در میان موهای بدن یک سگ قایم کند .