شادی پس از گل دردسر ساز!

در بازی فوتبال ، شادی بعد از به ثمر رساندن گل امری اجتناب نا پذیر است . هر بازیکنی که گلی را به ثمر می رساند بعد از آن با هم تیمی های خود شادی می کنند . بازیکنان مختلف حرکات گوناگونی را به عنوان شادی بعد از گل خود انتخاب می کنند که البته برخی از آنان خطرناک و دردسر ساز است . در این ویدیو شما شاهد یکی از این شادی های خطرناک بعد از به ثمر رسیدن گل هستید . بازیکن پس از به ثمر رسیدن گل می خواهد خود را به گوشه های زمین برساند تا حرکت خود را نشان دهد ، اما بعد از شروع به حرکت .. بهتر است ویدیو را با هم تماشا کنیم .