دوربین مخفی ماوراءالطبیعه!

هر روز ایده های بیشتری برای پُر کردن یک دوربین مخفی پر بیننده بیان می شود . این ایده ها هر روز جسورانه تر می گردند و باعث می شوند تا افراد فرق میان واقعیت و شوخی را متوجه نشوند . در این ویدیو کلیپ جالب یکی از این دوربین های مخفی جالب را برای شما محیا کرده ایم . دختری درون کافی شاپ نشسته که ناگهان از موضوعی عصبانی می شود . ابتدا همه فکر می کنند که این حالت معمولی است ، اما ناگهان وقتی دختر از جایش بر می خیزد ، همه ی صندلی ها کنار می روند و دیگران تصور می کنند که این دختر جادوگر است و کارهای ماوراءالطبیعه انجام می دهد .