فیلمی که 23 میلیون بار دیده شده- حمایت از کودکان

می دانید که کودکان از آسیب پذیرترین قشرهای جهان می باشند و روح بسیار لطیفی دارند . حتی تصاویر جنگ ها نیز بر روی روحیه ی آنها تاثیر می گذارد و باعث ضربه ی عاطفی به آنها می شود . نمونه ی بارز آسیب های روانی به کودکان در امروز ، آن چیزی است که در باریکه ی غزه و توسط تروریست های اسرائیلی اتفاق می افتاد . به همین جهت گروهی دست به کار شده اند و برای همایت از کودکان ویدیویی را تهیه کرده اند . این ویدیوی تاثیر گذار تا کنون بیش از 23 میلیون بار دیده شده است و موضوع آن حمایت از کودکان و دفع آثار مخرب جنگ بر آنان است .