کنترول یک اجاق گاز با تلفن همراه

امروزه به کمک یک تلفن همراه هوشمند می توان به سادگی بسیاری از اجسام را تحت کنترول خود در آورد . شما می توانید وسایلی مانند کامپیوتر ، تلوزیون و حتی ماشین را به کمک آن کنترول کنید . اما چیزی که در این ویدیو برای شما در نظر گرفته ایم ، کنترول یک اجاق گاز به کمک تلفن همراه است . به کمک اپ هایی که بر روی تلفن همراه شما قابل نصب است ، شما قادر می باشید که یک اجاق گاز را از راه دور کنترول کنید و به آن برنامه بدهید . البته برای این کار لازم است که اجاق گاز شما توانایی لازم برای هدایت پذیری توسط موبایل را داشته باشد .