راز موفقیت مارک زاکر برگ

یکی از غول های دیجیتالی جهان امروز ، شرکت فیس بوک است . بی شک نام شرکت فیسبوک را شینده اید و شاید در این سایت اکانت هم داشته باشید . اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چه چیزی باعث همه گیر شدن فیسبوک شد؟ قبل از به وجود آمدن فیسبوک هم سایت های مشابه آن وجود داشت ، ولی هیچکدام به اندازه ی فیسبوک پیشرفت نکردند . مدیرعامل شرکت فیسبوک مارک زاکر برگ است . این جوان در هنگام دانشجو بودن خود توانست ایده ی فیس بوک را پیاده سازی کند . در این ویدیو می خواهیم به رازهای پیشرفت مارک زاکر برگ در فیس بوک اشاره کنیم .