راهنمای نصب چراغ با نور غیر مستقیم

در معماری مدرن امروز استفاده از نورهای مستقیم به حداقل رسیده است و بیشتر معماران جدید سعی دارند تا از نورهای غیر مستقیم یا به عبارتی مخفی استفاده کنند . دلیل این امر نیز مشخص است . در هنگام استفاده از نور مستقیم ، چشم افراد درد می گیرد و به سرعت خسته کننده می شود . استفاده از این نوع نورپردازی بر مبنای اصل بازتابش نور از سطح براق و صاف است . نور باید به گونه ای تنظیم شود که بازتابش اون به شما برسد . در این ویدیو می خواهیم نحوه ی نصب چراغ ها برای نور مخفی در پشت آرک را آموزش دهیم . با تماشای این ویدیوی آموزشی از شبکه ما همراه باشید .