آموزش کامل وضو گرفتن (تصویری و فارسی)

وضو به معنی شستن صورت و دست‌ها با آب، از آداب واحکام و عبادات دین اسلام و از مقدمات نماز است. وضو گرفتن همچنین پیش از طواف کعبه و مسح نمودن خط قرآن واجب است. مسلمانان وضو گرفتن پیش از رفتن به مسجد، و نیز وضو گرفتن پیش از خواب را مستحب می‌دانند.
در اسلام، وضو گرفتن در هر وقت صحیح است و خواندن چند نماز با یک وضو نیز جایز است. با این حال مسلمانان، معتقدند که مستحب است کسی که وضو دارد برای هر نماز دوباره وضو بگیرد.این ویدئوکلیپ در مرکز اسلامی امام علی (ع) در استکهلم تهیه شده است.آب های مجاز برای وضو گرفتن:
آب باران-آب رودخانه ، دریا یا دریاچه-آب حاصل از ذوب برف یا تگرگ-آب از یک مخزن یا حوضچه-آب چاه
آب غیر مجاز برای وضو گرفتن:
آب ناخالص یا ناپاک
آب گرفته شده از میوه یا درختان
آبی که رنگ ، بو و طعمش عوض شود . ( بخاطر وجود ناخالصی در آن)
آبی که در آن مقداری از نجاسات مثل ادرار ، مدفوع ، مشروب و جسد جانداران باشد.
آبی که یک جانور حرام گوشت مانند خوک از آن نوشیده باشد