دوربین مخفی آرش برهانی

اگر نیم نگاهی به آمار سالیانه چند سال اخیر موسسه گالوپ بیاندازیم ، متوجه می شویم میزان شادی و امید به زندگی در ایران کاهش یافته است. به طوری که در 5 سال اخیر از میان 138 کشور جهان ، ایران به طور میانگین رتبه میان 100 تا 120 را کسب کرده است و در آخرین آمار سال 2014 این رتبه 115 بوده است. این اعداد توصیف کننده شرایط رفاه ، امید و میزان رضایت از زندگی ایرانیان است. حال در چنین شرایطی که مردم عبوس شده اند هنر بسیاری می طلبد تا این افراد را وادار به خندیدن از ته دل کرد و لحظاتی مشکلات را فراموش کنند.

در ایران برای بهبود این اعداد و ارقام تلاش های اندکی شده است که یکی از آن ها ساخت برنامه های طنز در شبکه خانگی نظیر شوخی کردم و مجموعه دورین مخفی های امیرحسین قهرایی اشاره کرد.در آخرین مجموعه دوربین مخفی وی که به نام شوخی با شما منتشر شده است او بار دیگر به سراغ هنرپیشگان و فوتبالیست ها رفته و با آنان شوخی می کند.