چرا سِنِ ما زیاد می شود – چگونه میتوانیم آنرا متوقف کنیم؟

دلیل افزایش سن ما انسان های چیست ؟ چه چیزی باعث می شود که با گذشت چند سال از زندگی یک نفر بگوییم که او بزرگ شده و یا پیر شده است ؟ آیا راهی برای توقف این افزایش سن موجود است ؟ در این ویدیو ما به جواب این سوال خواهیم پرداخت . سوال در مورد دلیل افزایش سن ما انسان ها شاید یکی از بزرگترین دغدغه های انسان از زمان های بسیار دور بوده است . راز پیر شدن انسان ها سال ها ذهن او را مشغول کرده است . انسان همواره به دنبال راهی برای یافتن عمر جاویدان بوده است و راه رسیدن به عمری جاوید ، جلوگیری از افزایش سن و پیر شدن است . در این ویدیو به جواب این دو سوال خواهیم پرداخت : چرا سن ما افزایش می یابد و آیا راهی برای جلوگیری از آن وجود دارد؟