تولید صدای بلند با یک لیوان آب!

شاید شما هم در فیلم ها و یا کلیپ هایی دیده باشید که چگونه برخی از افراد با استفاده از یک لیوان که تا نیمه و یا کمتر از آب پر شده و با چرخاندن انگشت خود بر روی لبه ی آن صدا های بلندی را تولید می کنند . این کار یک دلیل علمی دارد و آن هم پژواک صدایی است که پس از برخورد با آب درون لیوان و کناره های لیوان ، به سمت بیرون منتشر می شود . این کار می تواند یک شیرین کاری جالب نیز به حساب بیاید و پسر کوچکی که در ویدیو روش انجام کار را به شما آموزش می دهد ، می گوید که همیشه در رستوران این کار را انجام می دهد . این ویدیو زیبا را تماشا کنید .