آموزش تردستی با حبه قند

تردستی و شیرین کاری ، فعالیتی است که همه را سرگرم می کند و عموم ما نیز دوست داریم که تکنیک ها و ترفند های این شیرین کاری ها را بلد باشیم و آنها را انجام دهیم . بهترین شیرین کاری ها آنهایی است که به وسایل دور از دسترسی برای انجام نیاز نداشت باشد و بتوان آنها را با وسایلی در دسترس انجام داد . در این ویدیوی آموزشی جالب شما با ترفندها و تکنیک های تردستی با حبه ی قند آَشنا خواهید شد . بهترین ویژگی این تردستی آن است که حبه ی قند همیشه در دسترس است . استاد بهروز کریمی این ترفند ها را به زیبایی به شما آموزش خواهند داد . با استاد بهروز کریمی همراه باشید .