درخواست دکتر روحانی از سازمان ملل درباره ی فلسطین

در 5 روز گذشته شاهد حمله ی وسیع اسرائیل به بخش های غیرنظامی فلسطین هستیم . اسرائیل از ابتدای 5 روز گذشته تا امروز بیش از 120 تن از فلسطینیان شامل زنان و کودکان را به قتل رسانده است . درحالی که اسرائیل از سپر موشکی و پناهگاه های مقاوم برای فرار و نجات از حملات احتمالی حماس با موشک های معمولی استفاده می کند ، مردم فلسطین در مقابل حملات موشکی ، هوایی و دریایی سنگین اسرائیل فاقد هر گونه دفاع و مقاومتی هستند . تمام حملات روزهای اخیر اسرائیل مربوط به بخش های شهرنشین فلسطین بوده است . دکتر حسن روحانی –رئیس جمهوری ایران-از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا به وظیفه ای که برای آن تاسیس شده است ، عمل کند و ترورهای اسرائیل را محکوم کند . هنوز سازمان های بین المللی هیچ واکنشی به این اقدام اسرائیلی ها نشان نداده اند .