قتل و عام فلسطینی ها توسط اسرائیل

متاسفانه از زمانی که رژیم اشغال گر اسرائیل به فلسطین آمده و سعی در اشغال بی قید و شرط این کشور برای بدست آوردن سرزمینی ثابت برای صهیونیست ها کرد ، این کشور حتی یک روز خوش هم نداشته است . اشغال گران اسرائیلی سعی در نابودی تمام بخش های فلسطین دارند و در این زمینه از ترور هر شخص و در هر جنس و سنی استفاده می کنند . در چند روز اخیر این رژیم بیش از 120 کودک و زن ساکن نوار غزه را به شهادت رسانده و همچنان به حمله ی هوایی ، دریایی و موشکی خود به این کشور ادامه می دهد . تروریست های اسرائیلی به منظور اصلاح چهره ی خود در جهان ، سعی دارند تا با بیان این مطلب که مقاومت حماس شروع کننده ی حمله است ، خود را از اتهام ترور نجات دهند . در این ویدیو بخش هایی از حمله ی روزهای اخیر اسرائیل به خانه ها ، مساجد ، بیمارستان ها و مراکز نگهداری معلولان فلسطینی را خواهید دید .