آموزش پارک دوبل – روشی ساده

از معمول ترین اعمال رانندگی که هر راننده ای می باسیست آنرا بداند ، پارک کردن ماشین است . پارک دوبل یکی از معروفترین پارک ها برای هر راننده ای است . همچنین در ادار ی راهنمایی و رانندگی و در زمان امتحان عملی برای گرفتن گواهینامه ، نیاز است تا شما بدانید چطور باید پارک دوبل بزیند . در این ویدیوی آموزشی به شما روشی ساده برای انجام پارک دوبل آموزش داده خواهد شد که بسیرا ساده است و نکات اصلی این نوع پارک کردن را برای شما در بر دارد . پس از تماشای این ویدیو پارک دوبل شما بهتر از گذشته خواهد شد .