چگونه پیروز یک دعوای خیابانی باشم؟

همگی می دانیم که تفاوت های زیادی میان یک دعوای خیابانی با مبارزه های رسمی رزمی وجود دارد . در بسیاری از مواقع کسانی که پیروز بسیاری از مبارزات رسمی بوده اند ، در یک دعوای خیابانی ساده شکست می خورند . دلیل این امر نیز مشخص است ، در میدان مبارزات رسمی ، قانون حاکم است و هر طرف مبارزه تنها مجاز به انجام برخی از حرکات تعریف شده است . اما در یک دعوای خیابانی هیچ قانونی حاکم نیست و کسی که بیشترین تجربه در این زمینه را دارد ، همیشه می تواند پیروز این میدان باشد . در این ویدیو شما یاد می گیرید چگونه در یک دعوای خیابانی ، پیروز میدان باشید .