آموزش دروازه بانی

در هر تیم فوتبال ، گُلر نقش بسیار مهمی را دارد . در گذشته در هر تیم فوتبال یک نفر به عنوان مربی قرار داشت و این شخص به همه ی بازیکنان ، از جمله دروازه بان آموزش و تمرین می داد . اما امروزه و با پیشرفت فوتبال برای هر قسمت از کارهای فوتبالیست ها یک مربی جداگانه تعیین می گردد . مثلا یک مربی مخصوص تمرینات بدن سازی و دیگری مربی دروازه بانی است . در این ویدیو شما آموزشی جالب درباره ی دروازه بانی را مشاهده خواهید کرد . دروازه بانی حرفه ای نیاز به آموزش دارد و این آموزش به خصوص روی افرادی که استعداد دروازه بانی را در خود احساس می کنند بسیار کار ساز است .