ساخت یکی از قوی ترین رادارهای جهان در ایران

ایران از سال های بسیار دور به عنوان یک قدرت منطقه ای در قاره ی آسیا به حساب می آمده . پس از انقلاب و به دلیل تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفت ، ایران روی به ساخت تکنولوژی های مورد نیاز خود آورد و در بخشی قابل توجه خود کفا شد . صنایع نظایمی یکی از این دسته بود . ایران سال هاست که در ساخت صنایع نظامی به یکی از قدرت های جهان بدل شده است . به تازگی ایران یکی از قوی ترین رادارهای جهان با بُرد 1100 کیلومتر را ساخته است که در این ویدیو کلیپ شما گزارشی از این رادار ساخته شده توسط ایران را مشاهده خواهید کرد .