طراحی هندوانه ی شکل دار

هنر در هر زمینه ی امکان تبلور پیدا می کند و هنرمند نیز با نگاه به هر چیز ، طرحی در فکر خود پرورش می دهد . این ابراز هنر می تواند با استفاده از ابزار معمول آن مانند نقاشی روی بوم و ساخت مجسمه صورت پذیرد ، اما گاهی برخی از هنرمندان سعی می کنند هنر خود را بر روی ابزاری عجیب تر نقش ببندند . در این ویدیو شما شاهد طراحی های بسیار جالب بر روی هندوانه خواهید بود . هندوانه به دلیل تفاوت رنگی که در میان سه بخش اصلی آن یعنی ، بدن ، پوسته ی داخلی و بخش درونی دارد زمنیه ی بسیار خوبی را برای طراحی های زیبا داراست .