ایران زیبای ما از دید توریست ها

ایران یکی از کشورهای زیبای جهان با دارا بودن مناطق تفریحی ، جنگلی و توریستی فراوان است . به غیر از مناطق طبیعی ایران ، با بهره گیری از مدیریت شهری مناسب ایران توانسته نظر بسیاری از توریست ها را به سازه های نوین شهرهایی مانند تهران ، اصفهان و تبریز جلب کند . ویدیویی که برای شما آماده شده است شامل صحنه هایی از زیبایی های تهران است که از دیدگاه یک توریست خارجی ضبط شده است . بخش هایی که در این ویدیو مشاهده خواهید کرد مناطق از تهران است که از نظر این توریست جزو زیبایی های این شهر است .