مصاحبه ی TV+ با دی جی حسین فسنقری

مدتی پیش بود که در فضای مجازی و به خصوص در فیس بوک نام یک فرد که به حرفه ی دی جی بودن مشغول بود ، ناگهان بسیار شهرت یافت . این فرد هیچگاه قرار نبود تا به این حد به شهرت برسد و شهرت او بیشتر مدیون اتفاقات جالبی بود که برای او در فضای مجازی رخ داد . همچنین حرکات او برای بسیاری از مردم جالب توجه است . او متولد سبزوار است و در همان جا نیز زندگی می کند . نام او حسین فسنقری است و معروف به دی جی حسین فسنقری است . در این ویدیو شما شاهد یک مصاحبه ی جالب از طرف رسانه ی TV+ با دی جی حسین فسنقری خواهید بود .