ساخت موشک ضد اهداف هوایی در ایران

ایران یکی از صلح طلب ترین کشور های منطقه و در عین حال قدرتمند ترین کشور خاورمیانه از بسیار جهات ، من جمله قدرت نظامی است . یکی از اسناد دال بر صلح طلبی ایران ، کارنامه ی 250 ساله ی عدم حمله ی ایران به کشورهای دیگر و عدم تجاوز به خاک دیگر بخش های این کره ی خاکی است . با این حال که ایران قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد ، اما با پیشرفت در قدرت نظامی ، قدرت بازدارندگی بالایی نیز دارد . در این ویدیو شما شاهد یکی از قوی ترین سامانه های موشک های ضد هوایی جهان در ایران هستید که به دست دانشمندان ایرانی طراحی و ساخته شده است .