اشیاء ناشناخته ی فضایی – ناسا

جهان خارج از جو زمین همیشه برای ما یک ابهام بزرگ و هیجان انگیز بوده است . این سوال که آیا موجودات دیگری در فضا زندگی می کنند یا خیر و اینکه آیا آنها درباره ی ما انسان های چیزی می دانند یا خیر از جمله سوالاتی است که هنوز به صورت عملی جوابی برای آن اثبات نشده است . این موضوع که اگر موجودات فضایی از ما شناخت دارند ، آیا به زمین سفر می کنند یا خیر یکی از مباحث مهم تحقیقی اخترشناسان است . اخیرا تحقیقات ناسا در باره ی موجودات و اشیاء ناشناخته ی فضایی بسیار افزایش یافته و به نتایج خوبی هم رسیده است . در این ویدیو به موضوعات مربوطه به ناشناخته های فضایی پرداخته می شود .