شکستن سنگ با یک دست – پهلوان اتم

پهلوانان و معرکه گیران بسیار در گذشته و حتی امروز در کشور ما مشغول نمایش های خیابانی هستند . آنها برای جلب توجه دیگران و البته کسب منفعت مالی نمایش های متفاوتی را اجرا می کنند و تماشاگران آنها نیز به پاس این نمایش آنها مقادیری را به پهلوان پرداخت می کنند . این پهلوانان حرکات مختلفی از جمله کشیدن ماشین با دندان ، پاره کردن زنجیر ، بلند کردن اجسام سنگین و دیگر حرکات از این قبیل را انجام می دهند . در این ویدیو شما با پهلوان اتم آشنا خواهید شد . او سعی می کند که یک تکه سنگ را به کمک یک دست خود بشکند و این کار را نیز انجام می دهد .