ترفند جالب با دود سیگار

افراد سیگاری و یا کسانی که اهل دود قلیون هستند معمولا با دود خارج شده از دهانشنان ، حرکت های جالبی انجام می دهند . شما نیز اگر این افراد در کنارتان حضور داشته باشند ، حتما این بازی با دود آنها را دیده اید . این افراد معمولا این کار را از سر بیکاری انجام می دهند اما گاهی با این دود ها اشکالی را ایجاد می کنند که بسیار جالب است و مانند یک هنرمند عمل می کنند! در این ویدیو شما ترفندی جالب را برای ایجاد اشکال خاص با دود سیگار خواهید دید . البته امیدوار هستیم که شما به دود سیگار و دود قلیان اعتیاد نداشته باشید و چناچه مشغول استفاده از آن هستید ، این تفریح مضر را از زندگی خود حذف کنید .