چگونه دوچرخه ی خود را نورانی کنیم ؟

در حالت عادی در دوچرخه ها امکانات مناسبی برای نورانی شدن آنها موجود نیست و بیش از همه چیز به امکانات مختلف آن مانند اینکه چند دنده است و یا چه نوع تایری دارد توجه می شود . اما چراغ و نور دوچرخه بسیار مهم است . اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که تصور کنید یک دوچرخه سوار قرار است در یک خیابان تاریخ ماشین رو دوچرخه سواری کند . چناچه دوچرخه هیچ نوری نداشته باشد ، احتمال تصادف آن بسیار زیاد می شود . در این ویدیو خواهید آموخت که چگونه دوچرخه ی خود را با نور تزئین کنید .