5 عمل برای غافل گیر کردن دوستاتون!

می توان گفت که بسیاری از ما دوست داریم که دیگران غافل گیر کنیم و همینطور غافل گیر شویم . اما برای غافل گیر کردن دیگران نیاز است تا خوب فکر کنیم که اولا به کسی صدمه نرسانیم و ثانیا کاری که انجام می دهیم جالب باشد . برای اینکار نیاز به ایده داریم و این ایده ها هر لحظه ممکن است به فکر ما نرسد . به همین جهت در این ویدیو تصمیم گرفتیم تا شما را با تعدادی ایده ی جالب برای غافل گیری دیگران آشنا کنیم . توجه داشته باشید که در انجام این غافل گیری ها بسیار دقت کنید و با هر کسی این شوخی ها را انجام ندهید .