ترس کودک از تصویر خودش در آینه!

کودکان معمولا به خاطر اطلاعات کم ، حرکاتی را انجام می دهند که موجب خندیدن افراد بسیاری می شود . این حرکات کودکان معمولا دلیل منطقی ندارند و همین غیر منطقی بودن آنهاست که موجب خنده ی دیگران می شود . در این ویدیو شما شاهد یکی از همین اتفاقات جالب خواهید بود . در این کلیپ کودکی را خواهید دید که صورت خود را با وسایل رنگ آمیزی نقاشی کرده است ، اما هنگامی که قرار است خود را در آینه ببیند ، از تصویر خودش در آینه می ترسد و همین موضوع باعث خنده ی اطرافیان اون می شود .