آزمایش هیجان انگیز با نیتروژن مایع و توپ

تماشای برخی از آزمایشات شیمیایی برای همه جالب و هیجان انگیز است . به همین دلیل است که دانشمندان و متصدیان امور آموزشی همیشه تاکید می کنند که برای یادگیری بهتر ، باید هر چه را که می خواهیم بیاموزیم خودمان آزمایش کنیم و نتیجه را ببینیم . نیتروژن مایع یکی از مواد جالب شیمیایی است و از ویژگی های منحصر به فرد آن ، دمای بسیار پایینی است که ایجاد می کند و گرمای محیط را جذب می کند . در این ویدیو شخص آزمایش کننده قصد دارد یک توپ بادی را در درون نیتروژن مایع قرار دهد و نتیجه برای شما جالب خواهد بود .