دزدی هالیودری گوسفند از کامیون!

در این ویدیو شما صحنه ای از اجرای نقشه ی دزدی گوسفند از یک کامیون را خواهید دید . اما جالبی این ویدیو آن است که روش استفاده شده در آن مانند صحنه هایی از فیلم های هالیودی است و به طرز بسیار باورنکردنی آرتیستی است و انگار این دزدان از بدل کاران سینما هستند . آنها ابتدا به کمک یک موتور به کامیون حمل گوسفند ها نزدیک می شوند و سپس بعدا از آنکه سرعتشان با کامیون به درستی هماهنگ شد ، یکی از آنها به روشی خاص بالای کامیون می رود و سپس گوسفند ها را از بالا به درون موتور می اندازد .