اسپرت ترین پیکان در ایران

ماشین پیکان یکی از اولین خودروهای ساخت ایران است . کارخانه ایران خودرو پس از اولین روزهای افتتاح در ایران خودروهای بسیار مشهوری برای ما ایرانیان تولید کرده است و از جمله ی آنها خودروی پیکان است . این خودرو زمانی یکی از محبوب ترین های ایران بود و هر جوانی دوست داشت یکی از این خودروها را داشته باشد . هر خودرو قالبلیت اسپرت شدن و افزودن امکانات جانبی به منظور زیبایی را دارد . در این ویدیو شما یک پیکان اسپرت را می بینید که به عقیده ی برخی ، اسپرت ترین پیکان در ایران است .