گزارشی از حضور بلاتر در ایران

مدتی پیش بود که ریس فیفا در اقدامی کم نظیر به ایران سفر کرد . این اقدام وی در آستانه ی جام جهانی برای ما بسیار با ارزش و مثبت بود . سر بلاتر که برای بازدید از فدراسیون فوتبال ایران به کشورمان آمده بود از اقدامات انجام شده توسط فدراسیون بسیار راضی بود و برایش خوشحال کننده بود که پیشرفت های فدراسیون فوتبال را ببیند . در همین سفر نیز رئیس فدراسیون فوتبال ایران از او اجازه ی درج شکل یوزپلنگ ایرانی بر روی لباس ملی پوشان تیم فوتبال کشور در جام جهانی را اخذ کرد . بیننده ی گزارشی از این سفر باشید .