مستند مکث – آدم ربایی 2

در ویدیوی قبلی شما بخش هایی از مستند مکث با موضوع آدم ربایی را مشاهده کردید و دیدید که آدم رباها با چه ترفند هایی به این عمل خبیثانه اقدام می کنند و موجب رعب و وحشت در میان مردم می گردند . در این قسمت که بخش دوم از مستند آدم ربایی از مجموعه ی مستند مکث است شما با دیگر ترفند های این افراد آشنا خواهید شد و همچنین خواهید دید که نیروی انتظامی و پلیس کشور چگونه به میان این افراد و گروه های آنان نفوذ می کند تا بتواند جان افراد بی گناهی که در دام آدم رباها افتاده اند را نجات دهد .