عاقبت دعوای بی جهت!

بسیاری از دعواها بدون هیچ دلیل قانع کننده ای و به صورت کاملا تصادفی رُخ می دهند . برخی اوقات عده ای برای آنکه نشان ندهند که کم آورده اند و برای گردن کشی کردن سعی می کنند تا خود را بیش از آنچه که هستند نشان دهند و به همین دلیل اقدام به خود نمایی و به اصطلاحی گردن کلفتی کردن می کنند . این اعمال گاهی اوقات عواقب بسیاری بدی را در پی دارند . در این ویدیو شما یکی از عواقب بد این کار را خواهید دید . به علت یک دعوایی که بی جهت شروع شده و هیچ منظور خاصی هم نداشته یک مُشت محکم به صورت فردی برخورد می کند و نتیجه ی آن بسیار ناگوار است .