فیلم زایمان یک آهو در باغ وحش

همیشه دیدن صحنه های عادی زندگی حیوانات برای ما جالب است . به خصوص ما به برخی از حیوانات علاقه ی بیشتری داریم و از آن جمله می توان به آهو اشاره کرد . آهو نماد سادگی ، زیبایی و مظلومیت برای ما انسان هاست . در این ویدیوی جالب شما شاهد یکی از لحظاتی هستید که شاید کمتر بتوان به طور مستقیم شاهد آن بود . این آهوی ماده در باغ وحش در حال زایمان است و می خواهد بچه آهوی خود را به دنیا بیاورد . این ویدیو توسط یکی از بازدید کنندگان از باغ وحش و توسط دوربین مویبایل تصویر برداری شده است .