بچه ی بامزه ای که مادرش رو میبوسه!

کودکان همیشه با حرکات بامزه ی خود ما را به لبخند وادار می کنند و به خاطر هیم نکارهای جالب آنهاست که ما دوستشان داریم . آنها به خوبی و بدون هیچ قصد و غرضی دوست داشتن خودشون رو ابراز می کنند و از این لحاظ با بزرگسالان تفاوت دارند . در این ویدیو شما نوزادی را خواهید دید که دوست دارد مادر خود را ببوسد و مادرش از این کار زیاد خوشش نمی آید . به نظر این کودک ژاپنی است و مادرش سعی می کند که اورا متوقف کند . تماشاگر این ویدیوی جالب از شبکه ما باشید و ببینید که کودکان چگونه احساس خود را ابراز می کنند .