تحقیر شدن شیر توسط یک اسب آبی مرده!

در دنیای وحش هر روز اتفاقات جالبی رُخ می دهد که تنها بخش اندکی از آنها توسط انسان ها قابل تصویر برداری است و به همین دلیل ما شانس تماشای بسیاری از آنها را از دست می دهیم . در این قسمت می خواهیم یکی از صحنه های نادر در حیات وحش را برای شما پخش کنیم . در این ویدیو شما یک اسب آب مرده را خواهید دید که به صورت سر و ته در آب برکه قرار دارد . شیر در حال خوردن بخش انتهایی بدن آن است اما در همین حین بدن اسب آبی که مدتی است مرده باد می کند و سپس اتفاقی می افتاد که پیشنهاد میکنم آن را تماشا کنید و خودتان متوجه شوید !