مکان های شگفت انگیز ممنوعه دنیا!

در جهان نقاط دیدنی وجود دارد که با وجود تمام زیبایی هایشان ، بازدید عموم از آنها غیر قانونی است و به همین جهت نمی توان به آن نقاط سفر کرد و دسترسی داشت . برخی از این مکان ها به علت حساس بودن ساختارشان از بازدید عموم منع شده اند تا به آنها آسیبی نرسد . برخی دیگر اما به خاطر دارا بودن اشیاء قیمتی و جلوگیری از تخریب یا سرقت آنها از دید عموم پنهان شده اند . شما در این ویدیو با برخی از نقاط دیدنی آشنا خواهید شد . یکی از نقاط مجموعه مجسمه ی سربازان چین است که مربوط به امپراطوری های قبل از میلاد مسیح آنهاست .