دوربین مخفی – خرس رها شده در نیویورک

در این ویدیو شما شاهد یک دوربین مخفی بسیار جالب و زیبا خواهید بود که موضوعی جالب دارد . در این ویدیو که یکی از پر بازدیدترین ویدیو های کشور آمریکا در روزهای گذشته بوده است ، یک خرس مصنوعی اما بسیار طبیعی با تلاش عده ای هنرمند و طراح چهره طراحی شده است که درون شهر آزاد می چرخد و هنگامی که مردم او را می بینند ، واکنش های مختلف و بسیار جالبی را از خود نشان می دهند . این ویدیو درنیویورک ایالات متحده آمریکا ضبط شده است و برای آماده سازی این خرس طبیعی زیبا روزها زمان صرف شده است .