بلندترین سرسره آبی جهان

قطعا ساده نخواهد بود که تصمیم بگیرید از سرسره ای با ارتفاعی بیشتر از مجسمه ی آزادی و آبشار نیاگارا سُر بخورید . انجام این کار جرات بسیار زیادی را می طلبد . در این ویدیو می خواهیم سرسره ی آبی Verrückt Mega Blaster را که بلندترین سرسره آبی جهان است به شما معرفی کنیم . ارتفاع این سرسره 51.41 متر است که مقداری از آبشار نیاگارا بلند تر است . سرعت سُر خوردن بر روی این سرسره به بیش از 105 کیلومتر بر ساعت می رسد . نام این سرسره از لغتی آلمانی به معنای مجنون و دیوانه اقتباس شده است که نامی مناسب به نظر می رسد!