عذرخواهی عجیب یک گربه!

در این بخش می خواهیم یکی از پر بازدیدترین ویدیوهای هفته ی گذشته ی را برای شما به نمایش بگذاریم . این ویدیو بسیار ساده و جالب است و به همین جهت بازدید بسیار بالایی داشته است . در این کلیپ گربه ای را خواهید دید که می خواهد از گربه ی دیگری عذر خواهی کند و به همین جهت دست نوازش به او می کشد تا توجه او را به خود جلب کند و از او عذر خواهی کند ، اما گربه ی دیگر به او محل نمی گذارد و توجهی نمی کند . در اثر این بی توجهی ، گربه ی اول ناگهان تصمیم به انجام کاری می گیرد که پیشنهاد می کنم این ویدیو را تماشا کنید نتیجه را خودتان ببینید .