چند درصد از مغز شما استفاده می شود؟

تصور شما از میزان کارکرد مغزتان چیست؟ شاید فکر کنید که از همه ی مغزتان استفاده می کنید و یا شاید هم این طور فکر می کنید که در طول زندگی بالای 80% از مغزتان مورد استفاده قرار می گیرد . اما اگر چنین تفکری دارید ، پیشنهاد می کنم این ویدیو را تماشا کنید و بعد دقیق تر فکر کنید . این تصورات همگی غلط است . در طول زندگی هر انسان تنها درصد کمی از مغزش مورد استفاده قرار می گیرد و حتی این مقدار برای دانشمندان بزرگی مانند آلبرت انیشتین مقدار ناچیزی است . همه ی ما از قدرتی که مغزمان دارد ، بی خبریم و اگر روزی از 100% مغزمان استفاده کنیم قطعا همه چیز تغییر خواهد کرد .