نوعی ماهی عجیب به شکل توپ

در جهان حیوانات عجیب بسیاری موجود است که تعداد زیادی از آنها را ما می شناسیم و بسیاری دیگر نیز هنوز نا شناخته اند . این حیوانات ناشناخته عموما در بخش هایی از جهان زندگی می کنند که انسان هنوز نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد ، مانند بخش های عمیق اقیانوس ها و قسمت های زیر یخ های قطب شمال . در این ویدیو قصد داریم تا شما را با یکی از موجودات عجیب و ناشناخته ی جهان آشنا کنیم . این موجود عجیب یک ماهی به شکل توپ است که در کشور کره جنوبی کشف شده است . توجه بسیاری از رسانه ها به این موجود عجیب جلب شده است .